'Aanraken doe je zo'

Is een project voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. Het doel is de toename van agressief gedrag op scholen een halt toe te roepen en kinderen te stimuleren om op een vreedzame manier met elkaar om te gaan.

De 'Aanraken doe je zo' trainer komt op school en leert de kinderen en leerkrachten hoe zij een ander kunnen helpen die pijn of verdriet heeft.

Aanraken gebeurt in dit project met respect, het is de bedoeling met aandacht de ander te helpen. Heel eenvoudig en effectief. Zowel de gever als de ontvanger voelt zich er 'beter' door. Hetgeen concentratie en leren van de kinderen ten goede komt.