Aanraken doe je zo!

 

De inhoud van het project ‘aanraken doe je zo’

Het project is een compleet project, inclusief materialen en een trainer op locatie. En wordt uitsluitend door CranioSacraal therapeuten met een certificaat: trainer ‘aanraken doe je zo’ uitgevoerd. Uitgegeven door het UCN Vereniging Upledger CranioSacraal Therapie Nederland of het UIN Upledger Instituut Nederland. Meer informatie over de beroepsopleiding CranioSacraal Therapie vindt u op www.upledger.nl

Het complete project houdt in:

Tevens bevat het project het volgende materiaal:

Kosten van het project
De richtprijs voor het project aan 4 klassen is € 450,-. Dit is inclusief de uitvoerende therapeut/trainer en bijbehorend projectmateriaal. Voor elke klas extra worden € 65,- in rekening gebracht. Natuurlijk is het de school vrij een ouderbijdrage te vragen of sponsors te regelen.

Hoeveel tijd neemt het project in beslag voor de onderwijzer?

Wat wordt er gevraagd van de onderwijzer/begeleider?
Iedere ochtend (in willekeurige volgorde):
• Vraag de kinderen of iemand zijn ‘helpende handen’ gebruikt heeft.
• Kinderen aanmoedigen om hun verhalen te delen met andere kinderen.
• Speel de CD en zing het lied. Toon de tekst op de poster.
• Laat de 4 stappen zien op de poster en laat de kinderen de stappen herhalen.
• Geef voldoende ‘helpende handen’ stickers/plaatjes aan de kinderen.

Bijbehorend prentenboek
Het bijbehorend prentenboek van Iris Boter is ook apart te bestellen via
www.rozhanitsa.nl ISBN 978-90-79249-13-8

Effecten van het project
In de Verenigde Staten is onderzoek gedaan naar de effecten van dit
project. Daaruit kwam het volgende naar voren:

Toename van sociaal gedrag zoals: betere samenwerking, meer rekening
met elkaar houden, groter invoelend vermogen, groter
verantwoordelijkheidsgevoel.

Afname van probleem gedrag zoals bijvoorbeeld: pestgedrag,
agressiviteit, gewelddadigheid, hyperactiviteit, introvertheid.

Meer zelfvertrouwen, beter zelfbeeld
De statistiek liet al voor afloop van het onderzoek een zo duidelijk
significant positieve werking zien in de afname van probleemgedrag en de
toename van het sociale gedrag, dat het project overal in de wereld bij
alle kinderen toegepast kan worden.

Meer informatie over het project en de New Glarus Study